Geilo barnesykehus

Geilomo barnesykehus

En spesialinstitusjon som gir behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil.

 

Behandling av barn
Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt hjertefeil. Sykehuset er eid av NAAF, og driftes av Rikshospitalet.

 

Et tilbud for barn og ungdom fra 1.-10. klasse. De minste må ha med en foresatt. Det kan byttes på hvem, og foresatt kan søke om opplæringspenger for oppholdet av tapt inntekt.

 

Full skole og aktiviteter
Foresatte bor i egne foreldreboliger, Danebo. Barn og ungdom har full skole og andre aktiviteter. Vi ser at mange barn under oppholdet får tettet huller i pensum grunnet mye fravær på skole.

 

Foresatte har egne program. Søknad går via fastlege eller spesialist hvor det går tydelig frem at henvisning gjelder opphold på Geilomo barnesykehus.

 

Fantastisk beliggenhet
Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele året, og personalet har høy kompetanse og lang erfaring i habilitering. Barna introduseres for fysiske aktiviteter, og de lærer å mestre de utfordringene som en kronisk sykdom gir.

 

Oppholdets lengde kan variere etter hensikt og målgruppe, men er i utgangspunktet på fire-fem uker.